Metody

AKADEMIA ROZWOJU MALUCHA

Metoda Marii Motessori

Daje dziecku szanse wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczna i twórczą aktywność.

Zadania pedagogiki Montessori:

  • uczenie przez działanie- dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność.
  • samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualna lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
  • koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
  • lekcje ciszy – uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych
  • porządek – zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
  • społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
  • obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
  • indywidualny tok rozwoju każdego dziecka- dziecko jest serdecznie przyjęte znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela, pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Adres

Akademia Rozwoju Malucha

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 4603-982 Warszawa

Kontakt

Renata Porębska właściciel
Dyrektor Żłobka

+48 607 822 808

r.porebska@interia.pl

Monika Gąsiorowska właściciel
Dyrektor Przedszkola

+48 606 140 503

Otwarte

Pon. - pt.
7:00 - 18:00

Linki