Metody

AKADEMIA ROZWOJU MALUCHA

Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz

Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy:

  1. Wzrokowy (wzory graficzne)
  2. Słuchowy (piosenka)
  3. Motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych, w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki)

Celem metody jest jednocześnie usprawnianie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kienestetyczno-ruchowego.

Adres

Akademia Rozwoju Malucha

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 4603-982 Warszawa

Kontakt

Renata Porębska właściciel
Dyrektor Żłobka

+48 607 822 808

r.porebska@interia.pl

Monika Gąsiorowska właściciel
Dyrektor Przedszkola

+48 606 140 503

Otwarte

Pon. - pt.
7:00 - 18:00

Linki